V-Ray Materials

v-ray نام یک نرم‌افزار جانبی بوده که در زمینه پرداخت تصاویر سه بعدی به صورت ایستا و متحرک‌سازی فعالیت می‌کند و به صورت یک افزایه (Plug-in) به نرم‌افزارهای اصلی در زمینه سه بعدی‌سازی اضافه می‌شود. وظیفه اصلی v-ray و دیگر موتورهای رندر انجام محاسبات و پردازش‌هایی برای واقعی جلوه دادن تصویر سه بعدی می‌باشد تا بتواند دنیای واقعی و رفتار نورها را در کامپیوتر به صورت فیزیکی شبیه‌سازی کند. v-ray بارها بروزرسانی شده‌است و قدرت خود را در محاسبات دقیق تر افزایش داده و همین امر موجب محبوبیت بیشتر آن در میان کاربران دنیای نرم‌افزارهای سه بعدی شده‌است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.