Microsoft Office

Microsoft Office یک مجموعه اداری، در بر گیرنده نرم‌افزارهای یکپارچه با هم، سرورها و سرویس‌ها می باشد. این مجموعه شامل چند نرم افزار میباشد. نرم افزار های : Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint Microsoft Access Microsoft Outlook از کاربردی ترین نرم افزارهای این مجموعه است.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.