محتوای دپارتمان ها

گردشگری

1-راهنمای عمومی گردشگری

تعداد واحد درسی : 11واحد

متقاضیان دیپلم گردشگری در مهارت راهنمای عمومی گردشگری با مفاهیم کلی راهنمای سفرهای داخلی و خارجی، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم قومیت های مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فناوری اطلاعات، کاربرد قوانین مرتبط با دیپلم گردشگری ،مذاهب گوناگون و کمکهای اولیه در سفر آشنا و مهارت آموزی می نماید.

2-راهنمای گردشگری محلی

تعداد واحد درسی:4واحد

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای محلی گردشگری با شناخت ویژگی های تاریخی، فرهنگی، طبیعی، گونه های زیستی و اقلیمی و صنایع دستی محلی و الگوهای رفتاری و آداب معاشرت و زبان بین الملل آشنایی پیدا خواهد شد .

3-راهنمای موزه

تعداد واحد درسی: 9واحد

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای موزه گردشگری با مفاهیم کلی راهنمای سفرهای داخلی و خارجی، موزه و موزه داری، ویژگی های موزه های مختلف، تقسیم بندی موزه ها بر اساس موضوع نحوه معرفی اقلام موزه، موزه های نوین و عوامل حفاظتی و امنیتی موزه ها، شناخت کافی از صنعت سفر و گردشگری، زبان تخصصی سفر و گردشگری، آداب و رسوم قومیت های مختلف کشور، روحیات ملل، ویژگی های تاریخی، جغرافیایی و معماری ایران، سخنوری و فن بیان، الگوهای رفتاری بین المللی، نحوه بکارگیری فن آوری اطلاعات،کاربرد قوانین مرتبط با دیپلم گردشگری، مذاهب گوناگون و کمک های اولیه در سفر آشنا و مهارت آموزی می نماید .

4-راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم)

تعداد واحد درسی :در مجموعه هشتم 11واحد و در مجموعه نهم 12واحد

متقاضیان دیپلم گردشگری در دوره مهارت راهنمای طبیعت گردی (اکوتوریسم) با اکو سیستم، اکو توریسم، مجموعه قوانین و مقررات محیط زیست، نحوه استقرار و زندگی در طبیعت، حیات وحش، زمین شناسی، اقلیم و هواشناسی، انواع گونه های گیاهی ایران، روحیات اقوام ایران وسایر ملل، عکاسی و فیلمبرداری در طبیعت، سخنوری و فن بیان، ورزش های مرتبط با طبیعت گردی، فنون راهنمایی، مناطق حفاظت شده و زبان تخصصی آشنا خواهند شد .

5-راهنمای گردشگری سلامت3واحد

شامل مفاهیم گردشگری سلامت، وظایف راهنمای گردشگری سلامت، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت، گردشگران پزشکی و درمانی و…

6-راهنمای گردشگری فرهنگی7واحد

شامل مفاهیم میراث فرهنگی، رابطه فرهنگ و مذهب، گویش و ادبیات محلی، موسیقی سنتی، جشن ها، غذا ها و بازی های محلی، صنایع دستی و….

دپارتمان حسابداری

محتوای دروس

حسابداری مقدماتی

حسابدارعمومی مقدماتی کسی است که بعد ازگذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند ازعهده جمع آوری،تجزیه وتحلیل،اندازه گیری،ثبت وطبقه بندی،تجمیع ،تلخیص وگزارش رویدادهای دارای اثرمالی بر یک موسسه برآید ونرم افزارهای حسابداری رادرانجام امورمالی به کارگیرد.

1 توانایی بررسی عملکردمالی موسسات
2 توانایی ثبت وگزارش حسابها
3 توانایی تهیه گزارش های مالی نهایی صورت های مالی
4 توانایی ثبت حساب های خاص موسسات بازرگانی
5 توانایی ثبت اسناد تجاری
6 توانایی انجام عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان، صندوق وبانک
7 توانایی اصلاح حساب ها
8 توانایی بستن حساب هادر پایان دوره مالی
9 توانایی تشخیص مفروضات واصول حسابداری واهمیت آنها درحسابداری
10 توانایی به کارگیری رایانه درحسابداری
11 توانایی به کارگیری نرم افزار Excel درعملیات حسابداری

رایانه کار حسابدار مالی

رایانه کارحسابدار مالی کسی است که علاوه بر مهارت کارورعمومی رایانه شخصی بتواند ازعهده ورود اطلاعات ، نگهداری اطلاعات وتهیه گزارشات مالی ،توسط نرم افزارسیستم حسابداری برآید.

1 توانایی شناخت مفاهیم وتعاریف ومحیط حسابداری
2 توانایی شناخت رویدادهای مالی دفاتر حسابداری
3 توانایی انجام تعدیلات واستنتاج صورت های نهایی مالی طبقه بندی شده
4 توانایی انجام حسابداری خرید وفروش کالا
5 توانایی انجام حسابداری موجودی کالا واستهلاك
6 توانایی روش بحث تفصیلی دارایی هاواسناد تجاری معین

حسابدارعمومی تكمیلی

حسابدار عمومی تکمیلی کسی است که بعد ازگذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند ازعهده بکارگیری مفاهیم نظری حسابداری،انجام عملیات مربوط به مطالبات، سفارشات وپیش پرداخت ها،موجودی ها،دارایی های ثابت مشهود ،دارایی هایی نامشهود ،سایردارایی هاوتشخیص مفاهیم سرمایه گذاری وانجام عملیات مربوط به بدهی ها وتعهدات وتهیه وتنظیم صورت های مالی وتجزیه وتحلیل آن ونسبت های مالی برآید.

1 توانایی تشخیص وکاربرد مفاهیم نظری حسابداری
2 توانایی انجام عملیات مربوط به مطالبات
3 توانایی انجام عملیات مربوط به سفارشات وپیش پرداخت ها
4 توانایی انجام عملیات مربوط به موجودی ها
5 توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت مشهود
6 توانایی انجام عملیات مربوط به دارایی های ثابت نامشهود
7 توانایی انجام عملیات مربوط به سایردارایی ها
8 توانایی تشخیص مفاهیم سرمایه گذاری
9 توانایی انجام عملیات مربوط به بدهی ها وتعهدات
10 توانایی تهیه وتنظیم صورت های مالی
11 توانایی تجزیه وتحلیل صورت های مالی وتهیه نسبت های مالی

حسابدارحقوق و دستمزد

حسابدارحقوق ودستمزد کسی است که پس ازگذراندن دوره های آموزشی لازم،توانایی محاسبه حقوق و دستمزد وتنظیم گزارشات لازم راباتوجه به اصول ومفاهیم حسابداری، قوانین جاری واطلاعات فردی کارکنان داشته باشد.

1 توانایی تشخیص اصول ومفاهیم حسابداری مرتبط باحقوق و دستمزد
2 توانایی تشخیص اجزای سیستم حسابداری حقوق ودستمزد(شرکتهای تولیدی وغیر تولیدی)
3 توانایی تشخیص قوانین ومقررات حقوق و دستمزد بخش غیردولتی
4 توانایی تنظیم لیست حقوق و دستمزد
5 توانایی به کارگیری رایانه درمحاسبات وتهیه لیست حقوق و دستمزد
6 توانایی محاسبه حقوق ودستمزد در واحدهای تولیدی (حسابداری صنعتی)

حسابدارصنعتی مقدماتی

حسابدارصنعتی مقدماتی کسی است که بعد ازگذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند ازعهده درك مفاهیم حسابداری صنعتی ،طبقه بندی هزینه ها وگزارشات مربوطه ،روش ثبت حسابداری مواد دردفاتر ،ثبت حقوق ودستمزد درحسابداری صنعتی،هزینه یابی درموسسات تولیدی ،شناخت هزینه یابی سرباردرموسسات تولیدی برآید.

1 توانایی درك مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)
2 توانایی طبقه بندی هزینه ها وگزارشات مربوطه
3 توانایی روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر
4 توانایی ثبت حقوق ودستمزد درحسابداری صنعتی
5 توانایی هزینه یابی درموسسات تولیدی
6 توانایی شناخت هزینه یابی سرباردرموسسات تولیدی

نرم افزار رافع

نرم افزار حسابداری رافع محصول شرکت مفتاح رایانه یکی از قدرتمند ترین نرم افزارهای حسابداری تحت ویندوز میباشد. قابلیت های و ویژگی های این نرم افزار عبارتنداز :

1-امکانات سیستم حسابداری

2-گزارشات سیستم حسابداری

3-ارتباط با دستگاه بارکدخوان

4-گزارشات خرید و فروش

5-گزارش ویژه از کسورات و اضافات فاکتورهای خرید و فروش

6-امکانات سیستم انبار

7-گزارشات سیستم انبار

8-امکانات سیستم اموال و داراییها

9-گزارشات سیستم اموال و داراییها

10-امکانات سیستم چک و بانک

11-گزارشات سیستم چک و بانک

تحریر دفاتر قانونی

1)آشنایی با دفاتر قانونی

2) نحوه پلمپ دفاتر قانونی

3) نحوه تحریر ( نوشتن ) دفاتر قانونی

4) گروه بندی مالیاتی مشاغل

5) موارد رد دفاتر قانونی

6) تهیه اظهارنامه بر اساس دفاتر قانونی

دیدگاه بگذارید

avatar