دیپلم تصویرسازی رایانه ای(دیپلم کاردانش)

مهارتهای دیپلم تصویرسازی رایانه ای

(کد رایانه ای دیپلم: 6232 )(مجموعه هشتم کاردانش)

عنوان مهارتتعداد واحد
کاربر رایانه8
کاربر نرم افزار6
طراح گرافیک رایانه ای5
رایانه کار گرافیک Freehand2/5
رایانه کار Coreldraw1/5
شهروند الکترونیک2
کاور Flash MX2/5

جمع واحد مهارتی:27/5

دیپلم حسابداری مالی کاردانش

مهارتهای دیپلم حسابداری مالی

(کد رایانه ای دیپلم:6172)(مجموعه هشتم کاردانش)

عنوان مهارتتعداد واحد
حسابدار عمومی مقدماتی3/5
حسابدار عمومی تکمیلی4
حسابدار صنعتی درجه24
حسابدار حقوق و دستمزد4
کاربر رایانه8
رایانه کار حسابدار مالی3

جمع واحد مهارتی:26/5

دیپلم راهنمای گردشگری(دیپلم گردشگری)دیپلم گردشگری شاخه کاردانش

مهارتهای دیپلم راهنمای گردشگری

( کد رایانه ای دیپلم :6220)(مجموعه هشتم کاردانش)

عنوان مهارتتعداد واحد
راهنمای عمومی گردشگری10
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم)11
راهنمای موزه9
راهنمای محلی4

جمع واحد مهارتی:34

دیپلم راهنمای گردشگری

مهارتهای دیپلم راهنمای گردشگری

(کد رایانه ای دیپلم:16220)(مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارتتعداد واحد
راهنمای عمومی گردشگری10
راهنمای طبیعت گردی(اکوتوریسم)12
راهنمای موزه9
راهنمای محلی بومی4
راهنمای گردشگری سلامت3
راهنمای گردشگری فرهنگی7

جمع واحد مهارتی:45

مهارتهای دیپلم تصویرسازی دیجیتالی

(کد رایانه ای دیپلم:1-6233)(مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارتتعداد واحد
کاربر رایانه9
کاربر نرم افزار اداری7
شهروند الکترونیکی E-Citizen2
کاربر گرافیک رایانه ای با Illustrator9
کاربر گرافیک رایانه ای با InDesign8
کاربر گرافیک رایانه ای با Corel Draw6
کاربر گرافیک رایانه ای با Photoshop13

جمع واحد مهارتی:54

مهارتهای دیپلم حسابداری مالی

(کد رایانه ای دیپلم :6172-1)(مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارتتعداد واحد
کاربر رایانه9
حسابدار عمومی مقدماتی4
مسئول سفارشات3
رایانه کار حسابدار مالی3
حسابدار عمومی تکمیلی5
حسابدار حقوق و دستمزد3
سرپرست ترخیص محصول3
حسابدار صنعتی درجه25
کاربر امور بانکی9

جمع واحد مهارتی:45

مهارتهای دیپلم تولید محتوا و انیمیشن

(کد رایانه ای دیپلم:3-6233) (مجموعه نهم کاردانش)

عنوان مهارتتعداد واحد
کاربر رایانه9
کاربر نرم افزاری7
شهروند الکترونیکی E-Citizen2
تولیدکننده محتوای الکترونیکی عمومی18
محتواساز آموزش الکترونیکی8
کاربر گرافیکی محتوای آموزشی11

جمع واحد مهارتی:55

دیدگاه بگذارید

avatar