راهنمای گردشگری فرهنگی

تعداد واحد درسی : 7 واحد

شامل مفاهیم میراث فرهنگی، رابطه فرهنگ و مذهب، گویش و ادبیات محلی، موسیقی سنتی، جشن ها، غذا ها و بازی های محلی، صنایع دستی و….

دیدگاه بگذارید

avatar