راهنمای گردشگری سلامت

تعداد واحد درسی :  3 واحد

شامل مفاهیم گردشگری سلامت، وظایف راهنمای گردشگری سلامت، سازماندهی و برنامه ریزی گردشگری سلامت، گردشگران پزشکی و درمانی و….

دیدگاه بگذارید

avatar